Samsung S3 I939 Tiếng Việt + Fix CH PLAY ok
Chia sẽ cho có data 4r
Máy Galaxy s3 I939 thị trường Trung Quốc k có tiếng việt, không có CH Play
Flash lại có tiếng việt + CH Play ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]