Các bạn có thể kiểm tra thông tin về máy điện thoại samsung của mình bằng số IMEI number bằng cách [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], cách này có thể kiểm tra thông tin:
+ Số Serial number
+ Model
+ Product Code (Dùng để down firmware, hay phân loại vùng)
+ Xuất xứ (hay nước được bán)
+ Nhà mạng
+ Ngày sản xuất
+ Ngày xuất kho
+ Tuổi của điện thoại
+ Hạn bảo hành.

Để lấy số IMEI các bạn ấn #*06# hoặc vào setting > about hoặc nhìn ở vỏ hộp hay sau nắp pin.
Sau đó các bạn vào...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]