e có khách đi trung quốc về có lấy máy lenovo A316 bên đó về mà chưa có tv ae nào có cho e xin với thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]