như tiêu đề nhận em HBT A15 trung quốc nạp tiếng việt đã lấy file và việt hóa ok giờ cắm máy vào chép thì tool ko nhận ra thiết bị đã làm các kiểu chỉ nhận ADB server out ....killing mong a e giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]