Demo tool Việt Hoá Rom & dump rom 5x ==> tool hoàn thành 95%.Tiếng Việt Note 4 N9106W 5.0.1 ok free file

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]