Như tiều đề,do cắm sạc hay ẩm nước dẫn đến tình trạng iP4 mất nguồn cũng như khi cấp áp VBatt từ bộ nguồn ic nguồn nóng và hao Pin.Ngoài nguyên nhân do bản thân ic nguồn chạm (đóng ic nguồn khác là ok)như AE đã biết thì khi được cấp áp Vbatt,ic nguồn sẽ xuất ra các áp về mass qua các tụ loc diot nhằm ổn định dòng nuôi các linh kiện khác sau khi được mở nguồn.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mặc dù đóng ic nguồn tốt nhưng máy vẫn bị như tiêu đề(có thể kiểm tra tổng trở các chân VBATT trên Main cũng như trên các chân ic Nguồn.Có lần mình đã chia sẽ cách Test này ở một Chủ đề trước ),AE nên kiểm tra các tụ ,diot như hình trên 100% sẽ có 1 vài linh kiện bị chạm mass.Chỉ việc thay thế :D

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thực tế khi sữa chữa gặp Pan này thường thì DZ1_PMU dễ bị chạm (do mình đã gặp qua) >>> ip4 hoạt động bình thường.
Hy vọng có ít cho AE :D


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]