máy đang ở bản 4.1.2 không có tv. Như tiêu đề ai có room cook phiên bản 4.1.2 của A820L up qua recovery shared cho mình với. tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]