Xin ae file nokia x2 01 ver 8.70 tiếng việt ,,,,,nhưng trong mục trò chơi có ứng dụng facebook nha ae,,,chép về mấy file rồi mà vô mục trò chơi...

Xin ae file nokia x2 01 ver 8.70 tiếng việt ,,,,,nhưng trong mục trò chơi có ứng dụng facebook nha ae,,,chép về mấy file rồi mà vô mục trò chơi không có ,,,file cũ của khách có nhưng bị xóa mất nên cần flash lại. Tks ae nhìu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]