Đăng lên cho có data cho froum
Nhận 1 e note3 N9007 lên mạng down hết bản rom trên mạng up qua odin đều báo fail phân vùng system, khôn g hiểu dc. Lò mò 1 hồi lấy rom của N9005 úp vào 1 phát lên ngay và luôn,
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Anh e nào gặp phải cứ tán mạnh tay vào ko sao cả đâu

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]