nhận máy cắm sạc không báo gì thay chân sạc không hết tháo U301 làm chân đống lại ok. chia sẽ cho anh em chưa biết anh em nào biết rồi chém nhẹ cái nha.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]