File lùa vịt trên nền stock ver 2.3.5
Hard reset không mất tiếng việt
Anh em load file về lụm lúa
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Comment cho điểm là có pass nhé
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]