Nhận máy bị khóa màn hình, handreset k đ

nạp rom k được, box đủ loại format vẫn y nguyên như lúc đầunghi nghi cái emmc ra đi rồi nên thay cái mới

thay xong k nhận usb để nạp rom, nhọ rồi đâychích chích 1 hồi cũng done

lúc nhận máy
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]