File cũ up lên cho có data
stock rom việt nam i9152
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Anh em down về cất khi nào có kèo thì flash vào lụm lúa ^^

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]