Kinh Nghiệm Khắc Phục Loa + Chuông bị rè khi không có loa thay thế. Kinh nghiệm này giành cho những người "bí quá" không có loa thay thế nha,...
Kinh Nghiệm Khắc Phục Loa + Chuông bị rè khi không có loa thay thế.

Kinh nghiệm này giành cho những người "bí quá" không có loa thay thế nha, nhưng cũng hữu dụng 70 -> 90% đó


Khi loa rè thì ta dùng Băng Dính dán luôn bề mặt của loa.
1 là dán ngoài luôn
2 là dán phía trong sẽ thẩm mỹ hơn

Cách này sẽ làm loa nhỏ hơn 1 tí, nhưng sẽ không rè và ấm nhưng không có bass
Nhưng cũng đủ để đối phó khi không có loa thay thế.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]