up cho những ai nhà trồng rau cần và những ai đang phòng thủ thì lấy về nhé . link tồn tại 15 ngày
rom có đủ cả code stock và code việt hóa . ai dùng loại nào thì dùng nhé

™_______________________ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] _______________________™


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]