mình chia sẻ kinh nghiệm chạy nokia xl cho các bạn biết rằng con này chay bằng ATF phải cẩn thận không là ôm cả mân đấy ,chạy song máy không lên...
mình chia sẻ kinh nghiệm chạy nokia xl cho các bạn biết rằng con này chay bằng ATF phải cẩn thận không là ôm cả mân đấy ,chạy song máy không lên nguôn đâu nhé
các bạn cẩn thận nên chạy thế này la lên này :
1:dùng Launch Nokia Care Suite để lấy file về
2 : dùng Nokia Data Package Manager để update
3ONE


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]