Chào oàn thể AE : e vừa nhận con máy iphone5 . Thi Thoảng nhận cuộc gọi không vuốt trả lời đc nhấn nguồn 1 phát sau đó nhấn trả lời thì ok để lâu...

Chào oàn thể AE :
e vừa nhận con máy iphone5 . Thi Thoảng nhận cuộc gọi không vuốt trả lời đc
nhấn nguồn 1 phát sau đó nhấn trả lời thì ok
để lâu khong dùng đến luc mở khóa màn hình cũng không vuốt đc . nhấn thêm nguồn 2 phát lại ok
restor lại và thay màn hình khác vân không được
socket cảm ứng và thay mới cũng ko hết bệnh
Mong ae giúp đỡ
Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]