Tình trạng là như vầy , e nhận khách máy bị báo dừng ứng dụng và hard reset toàn bộ máy . Nhưng khi up lại rom thì bệnh cũ vẫn như vậy không hề hết . Mặc dù e đã úp lại nhiều rom mà vẫn k được . Ae nào từng gặp tình trạng như vậy xin giúp e , thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]