Em mới nhận con samsung GT-c3510 mất mic...thợ khác làm mất mấy con l401,l421,c401,c404,r410,zd402,zd400 rồi.....anh em nào làm qua bệnh này giúp em với @-)@-)@-)[IMG]file:///C:/Users/Admin/Desktop/IMG_0169.JPG[/IMG]

- - - Updated - - -

Sao không thấy anh em giúp vậy ta

- - - Updated - - -

Sao không thấy anh em giúp vậy ta


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]