như tiêu đề CLU BGS M Ver 6.0Pro nhận máy china buix file việt hóa ok nhưng ko chép vào ĐT được khi chép vào là treo tool máy đã root ae có tool nào khác ok hoặc có cách nào giúp mình với .máy china HBT A15


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]