như tiêu đề em có con 3gs rớt mất sóng bác nào đã làm qua hộ giúp em tay thank các bác ?

như tiêu đề em có con 3gs rớt mất sóng bác nào đã làm qua hộ giúp em tay thank các bác ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]