tình em nhận con iphone máy đang thì cháy sặc máy vẫn dùng ok cho đến khi hết pin thì máy không lên nguồn nữa em đã thay pin ko được. cắm vào máy...

tình em nhận con iphone máy đang thì cháy sặc máy vẫn dùng ok cho đến khi hết pin thì máy không lên nguồn nữa em đã thay pin ko được. cắm vào máy tính máy không nhận ,các bác ai làm bệnh này giúp em con này với ,em gặp 2 trường hơp vây ma vẫn not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]