Đang làm 1 em cần up tiếng việt mà chưa rành lắm về em này thánh nào làm quá rồi giúp em 1 vé nếu có link hương dan càng tốt ạ.thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]