em nhận khách con ip4 tình trạng máy mất đèn flas em đa do dac thay u17 rồi,nhung tu c33 không có áp 1,8v,em hỏi giờ áp này em mượn áp có đươc không...

em nhận khách con ip4 tình trạng máy mất đèn flas em đa do dac thay u17 rồi,nhung tu c33 không có áp 1,8v,em hỏi giờ áp này em mượn áp có đươc không ạ,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]