Như tiêu đề em mới nhận 1 cây Samsung galaxy Win I8522 cắm sạc 5s báo đầy pin. Đã thay chân sạc, gỡ bỏ cầu chì, diot ngay chân sạc. Làm lại ic sạc gần chân pin vẫn lỗi. Nhờ mọi người chỉ giúp.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]