Như tiêu đề ACE nào từng làm thì cho chút ý kiến, khi tắt ip mình cắm sạc khi thì nó vẩn khởi động nhưng không báo sạc, mở ra kiểm tra có điện thế...

Như tiêu đề ACE nào từng làm thì cho chút ý kiến, khi tắt ip mình cắm sạc khi thì nó vẩn khởi động nhưng không báo sạc, mở ra kiểm tra có điện thế sạc vào IC nhưng chân Pin không có V nào cả!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]