*Bước 1: *Dùng Tool TaiGJBreak_EN_1201.exe để Jailbreak. P/S: Bước quan trọng, khi jailbreak nó sẽ đòi tắt icloud, anh em vào cài đặt, đặt lại...

Bước 1: Dùng Tool TaiGJBreak_EN_1201.exe để Jailbreak.


P/S: Bước quan trọng, khi jailbreak nó sẽ đòi tắt icloud, anh em vào cài đặt, đặt lại dòng số 1. Trong quá trình máy khởi động lại, Tool TaiGJBreak sẽ hiện chữ Start, nhanh tay bấm vào là Ok!!!


Bước 2: Dùng Itool vào /var/mobile/Library/Accounts xoá hết 3 file trong đó. Sau đó restart lại => Ok!


Nguồn sưu tầm


Đã Tested Ok!!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]