Hi, Tôi mới. Ông không nói được ngôn ngữ Việt Nam. Tôi đến từ Colombia, Nam Mỹ. Tôi đến để yêu cầu giúp đỡ từ cộng đồng. Xin vui lòng, BackUp hoặc Rom ZTE V768. Xin vui lòng giúp. Tôi tìm thấy một chủ đề, nhưng nói mật khẩu. ai đó có thể vượt qua tôi? cảm ơnn


-nhưng nói mật khẩu. ai đó có thể vượt qua tôi? cảm ơn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]