Như tiêu đề, em đang có cây nokia 307 rm-838 lỗi contacsevit, em đang cần file rm-838.pm để fix lỗi này, mong mọi người chia sẻ
em cảm ơn rất nhiều !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]