con này mình hàn pin out và dùng cả usb mà không boot được là thế nào nhỉ nhờ anh em nào làm rồi hướng dẫn mình với xin cám ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]