Dùng VRoot 1.8.0 và cài Root Explorer (2.21.1) sau đó edit lại vài chữ là đong lúa

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Root Explorer

http://www.4shared.com/mobile/flfjKESBba/Root_Explorer__2211_.htm​​

VRoot


http://www.4shared.com/rar/uH2Pv864ce/VRoot_1755379_Setup.htm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]