[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Những thiết bị update qua OTA nên restore qua iTunes trước khi thực hiện jailbreak Jailbreak áp dụng...Những thiết bị update qua OTA nên restore qua iTunes trước khi thực hiện jailbreak
Jailbreak áp dụng cho mọi thiết bị chạy iOS 8.0 -> 8.1.1 (8.2 Beta)[/B]
yêu cầu tắt Find my iphone và passcode


link tải
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
(hẹn tại tool chỉ hộ trợ chạy trên windows)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]