flash nokia 208 ok bằng tool nokia care suite
file đây [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
các bạn chọn vào file>open product như hình
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
chọn đời máy sau đó nhấn open
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
programming>chọn recovery
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
bấm vào start
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
tới đây là quan trọng nè từng bức tứng bước một chưa gắn pin nhé kết nối điện thoại vào máy tính bấm nút nguồn gắn pin vào nhanh tay bấm retry rồi thả nút nguồn ra
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
và đây là thành quả chúc ae thanh công
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
có chỗ nào sai xot mong ae bổ sung vào đừng chém em nhé^:)^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]