anh em nào có file kenchadao k6o chip mtk 6260 cho em xin với được không ak.e tải file a chia se trên diễn đàn về nạp vào thi không lên nguồn tình hình là em có đt kenchadao bị lỗi lắp sim viettel vao thì sử dụng bình thường nhưng lắp sim vina vào có mạng nhưng không gọi

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]