nhận máy treo logo handset ko hết .bác nào có file con này cho mình với ạ thank ae trước ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]