tình hình là nhận máy sóng có nhưng sài tí là mất ,đã vệ sinh ,câu tắt anten ,thay lọc not ok , múc pa xong mất sóng luôn ,thay 2 -3 con pa r vẩn ko có sóng mong ae giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]