nhận máy mất míc . loa ngoài loa trong bình thường. main có thấy câu đường bisi. AE cho em hỏi mic con này phải tháo màn ra mới làm dc à. thấy màn nó mà run quá. thank ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]