như tiêu đề a/e có room G313 chạy = odin shared cho em với. tks mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]