tình hình mình nhận con iphone 4s bản ios 6.0 vẫn co song mà không nghe gọi được ,em reset lại thì bị tìm kiêm hoài, em retor lên 8.1.1 ok vẫn ko có...

tình hình mình nhận con iphone 4s bản ios 6.0 vẫn co song mà không nghe gọi được ,em reset lại thì bị tìm kiêm hoài, em retor lên 8.1.1 ok vẫn ko có sóng ,em retos phát nữa thì bị lỗi 1 chứ khong phải -1 nhé cac bác, em đã thay máy tính khác, xóa sạch itune cài mới,cút file host và cho tự động update vẫn không đươc, khi reerstos được máy vẫn có imei và dầy đủ chỉ không có sóng, mong các cao nhan giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]