Máy nguyên zin chưa sửa chữa.tất cả đều là bản quốc tế:

iPhone 4s 16Gb Màu Đen Mới 99% Giá 3.100.000vnd
iPhone 4s 16Gb Màu Trắng Mới 99% Giá 3.200.000vnd
iPhone 4s 64Gb Màu Đen Mới 99% Giá 3.400.000vnd
iPhone 4s 64Gb Màu Trắng Mới 99% Giá 3.500.000vnd


Lưu ý: Giá trên chỉ có máy không phụ kiện (phụ kiện thêm 200k) không hộp.

Tất cả các máy trên mình đều đã test rất kĩ tất cả các chức năng rồi các bạn cứ yên tâm. Bao ae test máy thoải mái luôn từ các chức năng đến men mình sẽ cho các...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]