Rom được lấy từ sky chính hãng A870 phân phối tại Việt Nam
Tên mã : IM-A870S-KFVN1014
Đã test trên bản S OK , AE có thể test thử trên bản K , bản L thì từ từ vì có thể mất imei hoặc lệch imei
Link rom :
+ 4share : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
+ Google :...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]