như tiêu đề nhận máy treo logo đã handset,flash lại rom vẫn treo logo ae có file chuẩn còn này cho mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]