e nhận con máy trên bị mã bảo vệ reset bang tay ko được.em kiếm tool và file để chạy lại trên gg thì toàn báo lỗi
nên e nên đây nhờ các bác ai có file và tool cho e xin ak
e cảm ơn ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]