máy khách mua bên trung quốc ko có tiếng việt. E up rom stock có tiếng việt thì bật 3g gọi đi nó báo (không được đăng ký vào mạng) Chỉ gọi được trong tình trạng máy để chế độ 2g. bác nào có kinh nghiệm giúp e với nhé ., thank nhìu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]