Đó giờ không làm IP,nay có khách mang vào cái IP4 tình trạng vào camera nó đen thui,vẫn chuyển qua lại video dc,thử thoát ra mở đèn pin thì cũng không sáng,đã thay cam từ máy BT qua not ok,nhờ các ả chuyên IP chỉ giáo với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]