em nhận 1 cây 1280 mất sóng đã thay có sóng ko gọi được làm đủ kiểu con đà điểu thay câu.tụ.... flash.giờ sóng gió vi vu mội tội không sài dc :))


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]