như tiêu đề,e đã thay màn khác,không có l20 để thay,ae có cách nào cho e xin chúc ý kiến


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]