khách mang đến tình trạng pin 62% sạc cả tiếng đồng hồ mà ko lên % pin. đã thay L512 và U506 rồi mà ko đc. ai làm qua rồi xin giúp với... thank!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]