Sau khi unlock = z3.spt đều done . nhưng vẫn không có sóng , gọi khẩn cấp .... nhưng vẩn tìm kiếm ra các nhà mạng . đăng kí vào ko được . ( write luôn file cert )AE ai gặp qua giúp dùm .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Cám ơn AE nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]