Vừa làm xong 1 Em post luôn cho nóng (lưu ý imei bị change nhé)
quan trọng nhất là che chân pin như hình trong quá trình làm nhé
File có pass ở dưới bài nhé
log em nó đây
Welcome to Octoplus/Octopus Box Samsung software version 1.8.3

-----------------------------------------------------------------------------------

To connect SC-01C phone you have to perform the following steps:

1. Disconnect USB cable from phone.

2. Go to Menu->Settings->Applications->Development.

3. Turn on "USB...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]